• BAVARIA Cruiser 49’ 2004

  • BAVARIA Cruiser 49’ 2004